Strona główna Sejmu

Posłowie I kadencji 1991 - 1993
Janusz Korwin-Mikke
Data i miejce urodzenia: 1942-10-27 Warszawa
Stan cywilny: rozwiedziony
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Filozofia, sp. teoria podejmowania decyzji
Znajomość języków: angielski, rosyjski, włoski, francuski
Koło Poselskie Unii Polityki Realnej
Partia (wybory): Unia Polityki Realnej
Staż parlamentarny: bez stażu
Lista: Unia Polityki Realnej
Okręg wyborczy: 18 Poznań

Komisje Sejmowe:
  • Komisja Obrony Narodowej
  • Komisja Systemu Gospodarczego i Przemysłu
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powoływaniu i odwoływaniu Rządu oraz innych zmianach dotyczących najwyższych organów Państwa
  • Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutków stanu wojennego
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej
  • Komisja do Spraw Układu Europejskiego
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje:

  • Podkomisja ds. przemysłu zbrojeniowego
  • Podkomisja ds. wojska


Aktywność poselska: