Druki Sejmowe VI kadencja

do druku nr 488
2008-09-17
Stanowisko Rządu do druku nr 488.
488-s.pdf (193 kB)
Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF.
Pliki w formacie MS Word (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów.