Prosimy o skorzystanie z formularza oraz podanie danych niezbędnych do prowadzenia z Państwem korespondencji.

Listy niedotyczące działalności Komisji można przesłać ze strony www.sejm.gov.pl/listy/listy.html


Treść korespondencji

Załącznik

Imię
Nazwisko
Instytucja w imieniu
której Państwo występują
Adres pocztowy
Adres e-mail


Podane w korespondencji dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Sejmu w Biurze Korespondencji i Informacji (adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).