Infos
Nr 18(42)
Piotr Wiśniewski

Globalny kryzys finansowy.

Kryzys w amerykańskim sektorze finansowym i tocząca się obecnie debata nad środkami zaradczymi są w centrum światowej uwagi. Narastają obawy o skutki obecnych zawirowań dla innych krajów, w tym także o możliwość wystąpienia kryzysu w Polsce. Sytuacja ta jednocześnie skłania do rozważenia szerszej strategii chroniącej nasz system finansowy – z jednej strony – przed przeniesieniem zagrożeń z innych rynków, z drugiej – gwarantującej wewnętrzną stabilność gospodarki.