IV kadencja Strona główna Sejmu
 
Wykaz ustaw uchwalonych przez Sejm w 2004 r.
 

Lp.

Tytuł ustawy

Numer druku
Data wpływu
Inicjator

Data uchw.,
nr posiedz.
ostatniego
czytania

Poprawki Senatu
Wniosek Prezydenta - rozpatrywanie

Ogłoszono
w Dzienniku
Ustaw

1

o ratyfikacji Konwencji Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2254
17-11-2003
/RM

08-01-2004
pos. nr 66

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 29, poz. 255

2

o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2275
27-11-2003
/RM

08-01-2004
pos. nr 66

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 29, poz. 254

3

o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie

Przebieg procesu legislacyjnego2366
10-12-2003
/GP

09-01-2004
pos. nr 66

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 29, poz. 256

4

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Przebieg procesu legislacyjnego2093
07-10-2003
/RM

11-12-2003
pos. nr 63

22-01-2004 pos. nr 67
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 34, poz. 292

5

o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Przebieg procesu legislacyjnego2120
17-10-2003
/RM

18-12-2003
pos. nr 64

22-01-2004 pos. nr 67
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 33, poz. 285

6

o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2310
03-12-2003
/RM

22-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 43, poz. 389

7

o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Przebieg procesu legislacyjnego917
23-09-2002
/RM

10-12-2003
pos. nr 63

22-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 34, poz. 291

8

o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Przebieg procesu legislacyjnego1607
08-05-2003
/RM

11-12-2003
pos. nr 63

23-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 33, poz. 286

9

o podatku akcyzowym

Przebieg procesu legislacyjnego1769
14-07-2003
/RM

16-12-2003
pos. nr 64

23-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 29, poz. 257

10

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Przebieg procesu legislacyjnego1785
25-06-2003
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego1968
26-08-2003
/GP

18-12-2003
pos. nr 64

23-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 25, poz. 219

11

budżetowa na rok 2004

Przebieg procesu legislacyjnego2037
30-09-2003
2037-A
29-11-2003
/RM

19-12-2003
pos. nr 65

23-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 17, poz. 167

12

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Przebieg procesu legislacyjnego2039
19-09-2003
/RM

18-12-2003
pos. nr 64

23-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 34, poz. 293

13

o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

Przebieg procesu legislacyjnego2189
06-11-2003
/RM

29-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 33, poz. 288

14

Prawo zamówień publicznych

Przebieg procesu legislacyjnego2218
07-11-2003
/RM

22-01-2004
pos. nr 67

29-01-2004 pos. nr 67
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 19, poz. 177

15

o Inspekcji Weterynaryjnej

Przebieg procesu legislacyjnego2336
11-12-2003
/RM

29-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 33, poz. 287

16

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przebieg procesu legislacyjnego2388
31-12-2003
/RM

29-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 35, poz. 305

17

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Przebieg procesu legislacyjnego2408
08-01-2004
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2393
06-01-2004
/GP

29-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 26, poz. 225

18

zmieniająca ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2432
23-12-2003
/GP

29-01-2004
pos. nr 67

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 26, poz. 226

19

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1640
21-05-2003
/RM

08-01-2004
pos. nr 66

19-02-2004 pos. nr 68
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 49, poz. 464

20

o systemie informacji oświatowej

Przebieg procesu legislacyjnego1708
18-06-2003
/RM

09-01-2004
pos. nr 66

19-02-2004 pos. nr 68
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 49, poz. 463

21

o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2159
28-10-2003
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 573

22

o rybołówstwie

Przebieg procesu legislacyjnego2174
07-11-2003
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 574

23

o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

Przebieg procesu legislacyjnego2221
07-11-2003
/RM

22-01-2004
pos. nr 67

19-02-2004 pos. nr 68
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 49, poz. 465

24

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

Przebieg procesu legislacyjnego2483
18-12-2003
/GP

19-02-2004
pos. nr 68

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 572

25

o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej

Przebieg procesu legislacyjnego1932
25-08-2003
/RM

29-01-2004
pos. nr 67

20-02-2004 pos. nr 68
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 49, poz. 466

26

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg procesu legislacyjnego2149
15-10-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2308
19-11-2003
/GP

29-01-2004
pos. nr 67

20-02-2004 pos. nr 68
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 49, poz. 467

27

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2395
07-01-2004
/RM

04-03-2004
pos. nr 69

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 69, poz. 624

28

o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2410
19-12-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2498
22-01-2004
/GP

04-03-2004
pos. nr 69

16-04-2004 pos. nr 73
odrzucono poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1202

29

o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Przebieg procesu legislacyjnego1845
29-07-2003
/RM

23-01-2004
pos. nr 67

05-03-2004 pos. nr 69
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 576

30

o zmianie ustawy o izbach morskich

Przebieg procesu legislacyjnego2033
19-09-2003
/RM

08-01-2004
pos. nr 66

05-03-2004 pos. nr 69
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 575

31

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2277
25-11-2003
/RM

22-01-2004
pos. nr 67

05-03-2004 pos. nr 69
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 62, poz. 577

32

o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2400
08-01-2004
/RM

05-03-2004
pos. nr 69

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 70, poz. 630

33

o podatku od towarów i usług

Przebieg procesu legislacyjnego1416
17-02-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego1827
16-06-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego1874
08-08-2003
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego1876
28-07-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego1283
21-11-2002
/GP

20-02-2004
pos. nr 68

11-03-2004 pos. nr 70
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 54, poz. 535

34

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Przebieg procesu legislacyjnego2365
17-12-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2371
19-12-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2377
05-01-2004
/GP

20-02-2004
pos. nr 68

11-03-2004 pos. nr 70
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 52, poz. 515

35

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

Przebieg procesu legislacyjnego2443
21-01-2004
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

11-03-2004 pos. nr 70
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 42, poz. 386

36

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Przebieg procesu legislacyjnego2468
22-01-2004
/RM

11-03-2004
pos. nr 70

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 69, poz. 625

37

o pomocy społecznej

Przebieg procesu legislacyjnego2012
05-09-2003
/RM

18-02-2004
pos. nr 68

12-03-2004 pos. nr 70
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 64, poz. 593

38

o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2175
03-11-2003
/RM

18-02-2004
pos. nr 68

12-03-2004 pos. nr 70
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 64, poz. 594

39

o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Przebieg procesu legislacyjnego2380
19-12-2003
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

12-03-2004 pos. nr 70
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 70, poz. 631

40

o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

Przebieg procesu legislacyjnego2466
19-01-2004
/RM

20-02-2004
pos. nr 68

12-03-2004 pos. nr 70
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 70, poz. 632

41

o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg procesu legislacyjnego2499
28-01-2004
/RM

12-03-2004
pos. nr 70

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 107, poz. 1135

42

o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Przebieg procesu legislacyjnego2524
11-02-2004
/RM

12-03-2004
pos. nr 70

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 866

43

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

Przebieg procesu legislacyjnego2031
24-09-2003
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

18-03-2004 pos. nr 71
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 69, poz. 626

44

o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Przebieg procesu legislacyjnego2462
16-01-2004
/RM

19-02-2004
pos. nr 68

18-03-2004 pos. nr 71
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 69, poz. 627

45

o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

Przebieg procesu legislacyjnego2544
17-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 868

46

o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2547
17-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 85, poz. 796

47

- Prawo celne

Przebieg procesu legislacyjnego2555
25-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 68, poz. 622

48

- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Przebieg procesu legislacyjnego2556
25-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 68, poz. 623

49

o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2568
23-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 85, poz. 797

50

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Przebieg procesu legislacyjnego2596
01-03-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 867

51

o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Przebieg procesu legislacyjnego2647
08-03-2004
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2646
20-11-2003
/GP

19-03-2004
pos. nr 71

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 82, poz. 745

52

o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Przebieg procesu legislacyjnego2489
29-01-2004
/RM

05-03-2004
pos. nr 69

31-03-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 97, poz. 962

53

o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Przebieg procesu legislacyjnego2583
01-03-2004
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
odrzucono uchwałę Senatu

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 886

54

o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2116
16-10-2003
/RM

04-03-2004
pos. nr 69

01-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 870

55

o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przebieg procesu legislacyjnego2465
19-01-2004
/RM

05-03-2004
pos. nr 69

01-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 869

56

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przebieg procesu legislacyjnego1330
29-01-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2211
28-10-2003
/GP

05-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 872

57

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1489
27-03-2003
1489-A
18-07-2003
/RM

04-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 873

58

o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

Przebieg procesu legislacyjnego1602
07-05-2003
/OBN

04-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 107, poz. 1136

59

o zmianie ustawy o języku polskim

Przebieg procesu legislacyjnego2032
19-09-2003
/RM

04-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 878

60

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przebieg procesu legislacyjnego2213
07-11-2003
/RM

04-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 874

61

o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Przebieg procesu legislacyjnego2311
05-12-2003
/RM

05-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto poprawki

Tekst ustawy

62

o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Przebieg procesu legislacyjnego2467
19-01-2004
/RM

05-03-2004
pos. nr 69

02-04-2004 pos. nr 72
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 876

63

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Przebieg procesu legislacyjnego2559
25-02-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 875

64

o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2578
27-02-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 877

65

o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Przebieg procesu legislacyjnego2680
18-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 91, poz. 871

66

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1850
29-07-2003
/RM

18-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1203

67

o ochronie przyrody

Przebieg procesu legislacyjnego1982
05-09-2003
/RM

11-03-2004
pos. nr 70

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 880

68

o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Przebieg procesu legislacyjnego2094
26-09-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2463
19-01-2004
/RM

12-03-2004
pos. nr 70

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 888

69

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2407
09-01-2004
/RM

12-03-2004
pos. nr 70

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 889

70

o wyrobach budowlanych

Przebieg procesu legislacyjnego2464
19-01-2004
/RM

12-03-2004
pos. nr 70

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 881

71

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Przebieg procesu legislacyjnego2554
19-02-2004
/GP

12-03-2004
pos. nr 70

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 890

72

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2557
25-02-2004
/RM

18-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 892

73

o czasie pracy kierowców

Przebieg procesu legislacyjnego2558
23-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 879

74

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2561
23-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 891

75

o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Przebieg procesu legislacyjnego2563
23-02-2004
/RM

19-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1204

76

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Przebieg procesu legislacyjnego2564
23-02-2004
/RM

18-03-2004
pos. nr 71

16-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 887

77

o Funduszu Poręczeń Unijnych

Przebieg procesu legislacyjnego2624
04-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 121, poz. 1262

78

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

Przebieg procesu legislacyjnego2638
08-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 97, poz. 964

79

o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przebieg procesu legislacyjnego2664
12-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 130, poz. 1376

80

o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

Przebieg procesu legislacyjnego2704
23-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 97, poz. 963

81

o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2733
31-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 130, poz. 1375

82

o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.*

Przebieg procesu legislacyjnego2765
07-04-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 107, poz. 1137

83

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1749
03-02-2003
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 102, poz. 1055

84

o indywidualnych kontach emerytalnych

Przebieg procesu legislacyjnego1942
01-09-2003
/RM

01-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1205

85

o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Przebieg procesu legislacyjnego2088
14-08-2003
/OBYW
Przebieg procesu legislacyjnego2633
09-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 882

86

o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

Przebieg procesu legislacyjnego2119
15-10-2003
/RM

18-03-2004
pos. nr 71

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 121, poz. 1265

87

o zmianie ustawy o odpadach

Przebieg procesu legislacyjnego2141
03-10-2003
/OSZ

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1208

88

o Narodowym Planie Rozwoju

Przebieg procesu legislacyjnego2226
13-11-2003
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1206

89

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2272
24-11-2003
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 121, poz. 1264

90

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przebieg procesu legislacyjnego2421
19-01-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 99, poz. 1001

91

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przebieg procesu legislacyjnego2528
11-02-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 883

92

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Przebieg procesu legislacyjnego2560
25-02-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 897

93

o zmianie ustawy o systemie oświaty

Przebieg procesu legislacyjnego2562
23-02-2004
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1532

94

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2565
25-02-2004
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 895

95

o wyrobach medycznych

Przebieg procesu legislacyjnego2566
26-02-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 896

96

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przebieg procesu legislacyjnego2580
01-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 884

97

o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Przebieg procesu legislacyjnego2584
01-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 96, poz. 959

98

o substancjach zubożających warstwę ozonową

Przebieg procesu legislacyjnego2629
05-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 121, poz. 1263

99

o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

Przebieg procesu legislacyjnego2630
03-03-2004
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 893

100

o rolnictwie ekologicznym

Przebieg procesu legislacyjnego2631
05-03-2004
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 898

101

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2632
05-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 92, poz. 885

102

o wyposażeniu morskim

Przebieg procesu legislacyjnego2635
08-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 899

103

o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2661
11-03-2004
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 130, poz. 1377

104

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2670
17-03-2004
/RM

02-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 93, poz. 894

105

o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2709
26-03-2004
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 130, poz. 1379

106

o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

Przebieg procesu legislacyjnego2710
26-03-2004
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 130, poz. 1378

107

o pracowniczych programach emerytalnych

Przebieg procesu legislacyjnego855
15-05-2002
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego1953
05-09-2003
/RM

01-04-2004
pos. nr 72

20-04-2004 pos. nr 73
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 116, poz. 1207

108

o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Przebieg procesu legislacyjnego2543
17-02-2004
/RM

29-04-2004
pos. nr 74

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1533

109

o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Przebieg procesu legislacyjnego2705
24-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

29-04-2004 pos. nr 74
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 99, poz. 1002

110

o świadczeniach przedemerytalnych

Przebieg procesu legislacyjnego1768
29-04-2003
/OBYW
Przebieg procesu legislacyjnego2420
19-01-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

30-04-2004 pos. nr 74
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 120, poz. 1252

111

o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Przebieg procesu legislacyjnego1806
11-04-2003
/GP

30-04-2004
pos. nr 74

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1534

112

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Przebieg procesu legislacyjnego2636
09-03-2004
/RM

16-04-2004
pos. nr 73

30-04-2004 pos. nr 74
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 123, poz. 1291

113

o zmianie ustawy o rachunkowości

Przebieg procesu legislacyjnego2665
12-03-2004
/RM

30-04-2004
pos. nr 74

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1535

114

o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Przebieg procesu legislacyjnego1745
04-07-2003
/RM

31-03-2004
pos. nr 72

14-05-2004 pos. nr 75
przyjęto poprawki

Tekst ustawy

115

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2550
17-02-2004
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1644

116

o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2641
09-03-2004
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1645

117

o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2666
11-03-2004
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1536

118

o zmianie ustawy o systemie oświaty

Przebieg procesu legislacyjnego331
08-01-2002
/RRW

14-05-2004
pos. nr 75

18-06-2004 pos. nr 77
odrzucono uchwałę Senatu

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1690

119

o funduszach inwestycyjnych

Przebieg procesu legislacyjnego1773
15-07-2003
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

27-05-2004 pos. nr 76
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 146, poz. 1546

120

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przebieg procesu legislacyjnego2384
12-12-2003
/KFS

30-04-2004
pos. nr 74

27-05-2004 pos. nr 76
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 152, poz. 1597

121

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Przebieg procesu legislacyjnego2428
13-01-2004
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2427
12-01-2004
/GP

27-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 151, poz. 1593

122

o zmianie ustawy - Prawo o miarach

Przebieg procesu legislacyjnego2431
16-01-2004
/RM

20-04-2004
pos. nr 73

27-05-2004 pos. nr 76
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 141, poz. 1493

123

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przebieg procesu legislacyjnego2932
13-05-2004
/GP

27-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 148, poz. 1550

124

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1023
10-10-2002
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2640
09-03-2004
/RM

30-04-2004
pos. nr 74

28-05-2004 pos. nr 76
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 152, poz. 1598

125

o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2577
27-02-2004
/RM

30-04-2004
pos. nr 74

28-05-2004 pos. nr 76
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 145, poz. 1537

126

o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

Przebieg procesu legislacyjnego2885
26-04-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1648

127

o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

Przebieg procesu legislacyjnego2886
26-04-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1649

128

o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

Przebieg procesu legislacyjnego2887
26-04-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1646

129

o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

Przebieg procesu legislacyjnego2888
26-04-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1647

130

o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

Przebieg procesu legislacyjnego2889
26-04-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 158, poz. 1650

131

o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1566
23-04-2003
1566-A
07-07-2003
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

17-06-2004 pos. nr 77
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1691

132

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Przebieg procesu legislacyjnego1758
16-06-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2010
30-07-2003
/GP

17-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 172, poz. 1802

133

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2007
16-09-2003
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

17-06-2004 pos. nr 77
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1692

134

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Przebieg procesu legislacyjnego2162
16-09-2003
/GOS

17-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1693

135

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Przebieg procesu legislacyjnego2256
17-11-2003
/RM

17-06-2004
pos. nr 77

15-07-2004 pos. nr 79
odrzucono poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 179, poz. 1843

136

o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Przebieg procesu legislacyjnego2719
24-03-2004
/RM

14-05-2004
pos. nr 75

17-06-2004 pos. nr 77
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 147, poz. 1547

137

o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2792
06-04-2004
/RM

17-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 172, poz. 1801

138

o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2902
04-05-2004
/RM

17-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 179, poz. 1842

139

o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2866
19-04-2004
/GP

18-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1694

140

o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.*

Przebieg procesu legislacyjnego2974
03-06-2004
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 150, poz. 1568

141

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Przebieg procesu legislacyjnego2993
15-06-2004
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 148, poz. 1551

142

o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

Przebieg procesu legislacyjnego1643
28-03-2003
/GP

01-07-2004
pos. nr 78

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 179, poz. 1844

143

o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Przebieg procesu legislacyjnego2944
21-05-2004
/RM

01-07-2004
pos. nr 78

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 172, poz. 1803

144

o swobodzie działalności gospodarczej

Przebieg procesu legislacyjnego2118
15-10-2003
2118-A
10-02-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

02-07-2004 pos. nr 78
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 173, poz. 1807

145

- Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Przebieg procesu legislacyjnego2496
10-02-2004
2496-A
05-04-2004
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

02-07-2004 pos. nr 78
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 173, poz. 1808

146

o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2523
06-02-2004
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

02-07-2004 pos. nr 78
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 172, poz. 1805

147

o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw*

Przebieg procesu legislacyjnego2926
11-05-2004
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

02-07-2004 pos. nr 78
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 162, poz. 1695

148

o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

Przebieg procesu legislacyjnego3035
23-06-2004
/RM

02-07-2004
pos. nr 78

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 167, poz. 1746

149

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego965
04-10-2002
/RM

28-05-2004
pos. nr 76

02-07-2004 pos. nr 78
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 172, poz. 1804

150

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2386
30-12-2003
/RM

24-06-2004
pos. nr 77

15-07-2004 pos. nr 79
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 179, poz. 1845

151

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2492
02-02-2004
/RM

16-07-2004
pos. nr 79

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 191, poz. 1954

152

- Prawo telekomunikacyjne

Przebieg procesu legislacyjnego2637
09-03-2004
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

16-07-2004 pos. nr 79
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 171, poz. 1800

153

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przebieg procesu legislacyjnego2092
31-07-2003
/KFS
Przebieg procesu legislacyjnego2385
31-12-2003
/RM

18-06-2004
pos. nr 77

22-07-2004 pos. nr 80
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 187, poz. 1922

154

o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

Przebieg procesu legislacyjnego2961
11-05-2004
/GP

22-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 192, poz. 1962

155

o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3024
21-06-2004
/RM

22-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 194, poz. 1980

156

o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przebieg procesu legislacyjnego2946
30-04-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 202, poz. 2065

157

o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Przebieg procesu legislacyjnego2987
07-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 185, poz. 1907

158

o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3022
21-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 187, poz. 1923

159

o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3023
21-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 194, poz. 1982

160

o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3042
23-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 191, poz. 1955

161

o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3043
23-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 187, poz. 1924

162

o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3050
23-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 194, poz. 1981

163

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przebieg procesu legislacyjnego2658
12-03-2004
/GP

16-07-2004
pos. nr 79

30-07-2004 pos. nr 81
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 192, poz. 1963

164

o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przebieg procesu legislacyjnego2798
31-03-2004
/RM

30-07-2004
pos. nr 81

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 202, poz. 2067

165

o międzynarodowym obrocie odpadami

Przebieg procesu legislacyjnego2945
18-05-2004
/RM

15-07-2004
pos. nr 79

30-07-2004 pos. nr 81
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 191, poz. 1956

166

o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3021
21-06-2004
/RM

30-07-2004
pos. nr 81

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 202, poz. 2066

167

o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg procesu legislacyjnego3073
13-07-2004
/GP

16-07-2004
pos. nr 79

30-07-2004 pos. nr 81
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 187, poz. 1925

168

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2387
17-12-2003
2387-A
04-05-2004
/RM

16-07-2004
pos. nr 79

27-08-2004 pos. nr 82
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 213, poz. 2157

169

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Przebieg procesu legislacyjnego2870
31-03-2004
/GP

16-07-2004
pos. nr 79

27-08-2004 pos. nr 82
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 213, poz. 2156

170

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przebieg procesu legislacyjnego2976
11-06-2004
/RM

30-07-2004
pos. nr 81

27-08-2004 pos. nr 82
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 210, poz. 2135

171

o zmianie ustawy o kosmetykach

Przebieg procesu legislacyjnego3014
21-06-2004
/RM

23-07-2004
pos. nr 80

27-08-2004 pos. nr 82
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 213, poz. 2158

172

o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Przebieg procesu legislacyjnego3058
29-06-2004
/RM

30-07-2004
pos. nr 81

27-08-2004 pos. nr 82
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 213, poz. 2155

173

o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3074
09-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2387

174

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3079
13-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2388

175

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3095
16-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2386

176

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3096
14-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2385

177

o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3099
14-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2351

178

o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3100
16-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2352

179

o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przebieg procesu legislacyjnego2667
12-03-2004
/RM

30-07-2004
pos. nr 81

10-09-2004 pos. nr 83
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 222, poz. 2249

180

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Przebieg procesu legislacyjnego2964
11-05-2004
/GP

10-09-2004
pos. nr 83

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2355

181

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3161
28-07-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2354

182

o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3162
28-07-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2389

183

o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3163
28-07-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2353

184

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Przebieg procesu legislacyjnego1823
18-07-2003
1823-A
22-12-2003
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego2309
21-10-2003
/S

16-07-2004
pos. nr 79

24-09-2004 pos. nr 84
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 236, poz. 2356

185

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3097
14-07-2004
/RM

24-09-2004
pos. nr 84

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 245, poz. 2456

186

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3098
14-07-2004
/RM

24-09-2004
pos. nr 84

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 245, poz. 2455

187

o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2426
09-01-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 240, poz. 2407

188

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Przebieg procesu legislacyjnego2695
23-03-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 240, poz. 2406

189

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Przebieg procesu legislacyjnego2782
31-03-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 240, poz. 2405

190

o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Przebieg procesu legislacyjnego2783
05-04-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 243, poz. 2426

191

o zasadach finansowania nauki

Przebieg procesu legislacyjnego2794
05-04-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 238, poz. 2390

192

o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przebieg procesu legislacyjnego3160
27-07-2004
/RM

27-08-2004
pos. nr 82

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 241, poz. 2414

193

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3172
30-07-2004
/RM

10-09-2004
pos. nr 83

08-10-2004 pos. nr 85
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 240, poz. 2708

194

o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Przebieg procesu legislacyjnego3192
30-07-2004
/RM

08-10-2004
pos. nr 85

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 268, poz. 2662

195

o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3212
26-08-2004
/RM

08-10-2004
pos. nr 85

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 258, poz. 2580

196

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3224
30-08-2004
/RM

08-10-2004
pos. nr 85

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 258, poz. 2581

197

o jednostkach doradztwa rolniczego

Przebieg procesu legislacyjnego2786
05-04-2004
/RM

24-09-2004
pos. nr 84

22-10-2004 pos. nr 87
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 251, poz. 2507

198

o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3197
11-08-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2699

199

o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3198
30-07-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2700

200

o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3225
02-09-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2698

201

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Przebieg procesu legislacyjnego3227
27-08-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

19-11-2004 pos. nr 89
odrzucono poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2701

202

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Przebieg procesu legislacyjnego3312
08-09-2004
/GP

04-11-2004
pos. nr 88

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2772

203

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego1878
31-07-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego2009
27-08-2003
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego3221
30-08-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

18-11-2004 pos. nr 89
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 254, poz. 2533

204

o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3196
30-07-2004
/RM

18-11-2004
pos. nr 89

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 9, poz. 61

205

o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3209
25-08-2004
/RM

18-11-2004
pos. nr 89

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2773

206

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3222
30-08-2004
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego3246
17-09-2004
/GP

22-10-2004
pos. nr 87

18-11-2004 pos. nr 89
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 263, poz. 2619

207

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3378
15-10-2004
/RM

18-11-2004
pos. nr 89

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 64

208

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Przebieg procesu legislacyjnego3235
28-04-2004
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego3190
29-07-2004
/GP

08-10-2004
pos. nr 85

19-11-2004 pos. nr 89
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. nr 261, poz. 2598

209

o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3320
24-09-2004
/RM

19-11-2004
pos. nr 89

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 9, poz. 62

210

o zawodzie tłumacza przysięgłego

Przebieg procesu legislacyjnego2481
22-01-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

25-11-2004 pos. nr 90
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2702

211

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg procesu legislacyjnego3001
15-06-2004
/RM

22-10-2004
pos. nr 87

25-11-2004 pos. nr 90
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 277, poz. 2742

212

o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

Przebieg procesu legislacyjnego3041
25-06-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

21-01-2005 pos. nr 96
odrzucono poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 33, poz. 288

213

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Przebieg procesu legislacyjnego3234
27-08-2004
/GP

25-11-2004
pos. nr 90

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2774

214

o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

Przebieg procesu legislacyjnego3331
01-10-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2775

215

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3352
07-10-2004
/GP

05-11-2004
pos. nr 88

25-11-2004 pos. nr 90
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 273, poz. 2703

216

o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

Przebieg procesu legislacyjnego3377
19-10-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2776

217

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przebieg procesu legislacyjnego3420
15-10-2004
/GP

25-11-2004
pos. nr 90

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2777

218

o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Przebieg procesu legislacyjnego3427
10-11-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 267, poz. 2647

219

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Przebieg procesu legislacyjnego3482
17-11-2004
/FPB

03-12-2004
pos. nr 92

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2778

220

o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

Przebieg procesu legislacyjnego3418
04-11-2004
/RM

15-12-2004
pos. nr 93

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 14, poz. 112

221

o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2909
30-04-2004
/RM

19-11-2004
pos. nr 89

16-12-2004 pos. nr 93
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2782

222

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3005
02-06-2004
/OBN

18-11-2004
pos. nr 89

16-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 65

223

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Przebieg procesu legislacyjnego3244
13-08-2004
/S
Przebieg procesu legislacyjnego3276
21-09-2004
/RM

05-11-2004
pos. nr 88

16-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 66

224

o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

Przebieg procesu legislacyjnego3260
14-09-2004
/RM

19-11-2004
pos. nr 89

16-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2779

225

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przebieg procesu legislacyjnego3361
12-10-2004
/RM

26-11-2004
pos. nr 91

16-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2781

226

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Przebieg procesu legislacyjnego3502
25-11-2004
/RM

16-12-2004
pos. nr 93

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 14, poz. 113

227

o zmianie ustawy - Prawo przewozowe*

Przebieg procesu legislacyjnego3546
03-12-2004
/RM

16-12-2004
pos. nr 93

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2780

228

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Przebieg procesu legislacyjnego1958
01-09-2003
/RM

17-12-2004
pos. nr 93

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 14, poz. 114

229

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2382
30-12-2003
2382-A
05-10-2004
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego3282
13-09-2004
/GP
Przebieg procesu legislacyjnego3248
22-06-2004
/GP

19-11-2004
pos. nr 89

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2783

230

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego2766
08-04-2004
/RM

19-11-2004
pos. nr 89

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 71

231

o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przebieg procesu legislacyjnego3075
24-06-2004
/GP

04-11-2004
pos. nr 88

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 69

232

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Przebieg procesu legislacyjnego3189
18-08-2004
/RM

04-11-2004
pos. nr 88

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 68

233

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przebieg procesu legislacyjnego3261
17-09-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 67

234

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przebieg procesu legislacyjnego3375
19-10-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

17-12-2004 pos. nr 93
przyjęto poprawkę

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 70

235

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przebieg procesu legislacyjnego2500
05-02-2004
/RM
Przebieg procesu legislacyjnego2696
16-03-2004
2696-A
08-09-2004
/RM

19-11-2004
pos. nr 89

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 13, poz. 98

236

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego3207
23-08-2004
/RM

03-12-2004
pos. nr 92

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 14, poz. 115

237

budżetowa na rok 2005

Przebieg procesu legislacyjnego3293
30-09-2004
/RM

26-11-2004
pos. nr 91

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 278, poz. 2755

238

o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Przebieg procesu legislacyjnego3381
15-10-2004
/RM

03-12-2004
pos. nr 92

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2784

239

o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Przebieg procesu legislacyjnego3387
21-10-2004
/RM

25-11-2004
pos. nr 90

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto poprawki

Tekst ustawy
Dz.U. 2005 nr 10, poz. 72

240

o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne*

Przebieg procesu legislacyjnego3469
20-11-2004
/RM

03-12-2004
pos. nr 92

22-12-2004 pos. nr 94
przyjęto część poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2785

241

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Przebieg procesu legislacyjnego3613
21-12-2004
/GP

22-12-2004
pos. nr 94

Senat nie wniósł poprawek

Tekst ustawy
Dz.U. nr 281, poz. 2786

* - tryb pilny
 - ustawa zawieraj±ca przepisy dostosowuj±ce polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej
 - projekt maj±cy na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej
 - obywatelska inicjatywa ustawodawcza
 - do prac nad projektem zostali wyznaczeni przedstawiciele Komisji Ustawodawczej