VI kadencja
Strona główna Sejmu
Tekst projektu Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego

( druk nr 4418 wpłynął 23-05-2011 )

 
 
OPIS PROJEKTU:
  projekt dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego umowy związku partnerskiego określającej prawa osób pozostających w związkach nieformalnych (także tej samej płci) regulując ich sytuację prawną i majątkową
POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenia komisji nad projektem
 
EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych: Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych
 
I CZYTANIE W KOMISJACH
skierowano : dnia 12-07-2011 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
I czytanie odbyło się : 27-07-2011
 
UCHWALENIE
  sprawa niezamknięta
Stan na 07-11-2011